'Cây chổi vàng' - Chương trình tôn vinh công nhân vệ sinh môi trường
MTĐT15/01
"Cây chổi vàng" là chương trình đầu tiên tôn vinh những người lao động trực tiếp tham gia công việc quét rác, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải do Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tổ chức.
Tin mới nhất
1 2 3 ... 4