Trên 17,7 nghìn doanh nghiệp giải thể là sự chọn lọc tự nhiên 
Mtđt10/06/2012
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, đây là loại doanh nghiệp mới thành lập, không chịu được khó khăn trong cơ chế thị trường nên phải giải thể.