Các vùng nông thôn Ứng phó với Biến đổi khí hậu 
Mtđt08/04/2012
Việc khai thác vàng trái phép đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân trong khu vực.