VIDEO:Nếu không sử dụng sản phẩm nhựa, chúng ta sẽ dùng gì? (Phần 2) 
HƯƠNG THƠM - PHAN NGÂN20/08
Sử dụng sản phẩm mây tre đan không chỉ đẩy lùi được vấn nạn ô nhiễm trắng mà còn giúp duy trì sức sống của một làng nghề...
1 2 3 4 5 ... 27