Hưng Yên: Huyện Ân Thi phản ứng và xử lý thần tốc trước dịch tả lợn
Sơn Hồng - Tiêu Diệp11/03
Từ ngày 22/2 – 5/3 trên toàn huyện Ân Thi xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn Châu Phi tại xã Bãi Sậy và Hoàng Hoa Thám. Trong đó có 15 hộ nhiễm dịch, tiêu hủy 320 con lợn với tổng trọng lượng 20.602 kg.
1 2 3 4 5 ... 21