Tổng giám đốc Nhựa Tiền Phong: Không được phép hài lòng, thỏa mãn 
Mtđt13/04/2017
Nguyên tắc nằm lòng đó của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP), như ông Nguyễn Quốc Trường, Tổng giám đốc của Nhựa Tiền Phong chia sẻ.