Thu tiền tỉ từ đồ bỏ đi 
Mtđt25/06/2012
Từ những phụ phẩm trong nông nghiệp như bã mía, vỏ dứa (thơm), vỏ điều..., nhiều công ty đã tận dụng để xuất khẩu đem về hàng triệu USD.