Ông Trương Đình Anh từ nhiệm Tổng giám đốc FPT 
Mtđt27/09/2012
Tin từ Công ty FPT tối 26-9 cho biết, Tổng giám đốc của đơn vị này là ông Trương Đình Anh vừa chính thức xin rời khỏi chức vụ.