Lớp tập huấn Bồi dưỡng cho doanh nghiệp ngành nước sau cổ phần hóa 
Trung Hiếu30/05/2018
Ngày 29/5/2018, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam, Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng về quản lý chi phí, quản lý tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa
1 5 6 7 8 9 ... 12