Bản tin Đô thị Số 10: Sông Tô Lịch trở thành sông Thames thứ 2
Thùy Dung08/12/2018
Cải tạo sông Tô Lịch trở thành dòng sông Thames thứ 2, hay những xe tải hoành hành, vắng bóng cơ quan chức năng tất cả những tin tức trên sẽ có trong Bản tin Đô thị số 10.
1 2 3 4 5 6 ... 11