Bản tin BĐS số 25: Nhiều dự án đắp chiếu vẫn thách thức pháp luật
Cẩm Anh22/09/2019
Mặc dù trên địa bàn thành phố Hà Nội tồn tại nhiều dự án có sử dụng đất chậm tiến độ, thi công dở dang, thế nhưng việc chấm dứt hoạt động, thu hồi các dự án trên lại không dễ thực hiện.
1 2 3 4 5 ... 12