Chính quyền có làm ngơ để 'bờ xôi ruộng mật' mất dần? 
Phan Ngân - Trung Hiếu25/11/2017
Từng "bờ xôi ruộng mật" của người dân được ông Sinh mua từ năm 2006 đến 2021, nay đã trở thành những vùng ao trũng.
1 8 9 10 11 ... 12