Lễ Vu lan - Tháng cô hồn

Dân gian quan niệm tháng Bảy âm lịch hàng năm là tháng cô hồn. Người xưa đã đưa ra 18 điều cấm kỵ, khuyên không nên làm trong tháng ...Rằm tháng giêng là Lễ Vu Lan báo hiếu
Tin mới nhất