Bão số 4

Bão số 4 - Bebinca di chuyển ngược với hướng thông thường, có lúc đứng yên. Cơn bão khả năng sẽ gây mưa rất lớn cho miền Bắc, ảnh hưởng đến các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình,..
Tin mới nhất