Hội thảo quốc tế về giảm thiểu chất thải nhựa vào đại dương
Mtđt19/08
Bình Định là tỉnh đầu tiên của cả nước được lựa chọn làm mô hình thí điểm đề án về "Giảm thiểu rác thải nhựa vào đại dương qua phương thức giáo dục ở Việt Nam."
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 67