Tổng thống Brazil: Cháy rừng Amazon là 'vấn đề nội bộ' của khu vực
Mtđt23/08/2019
Tổng thống Brazil cáo buộc các nhóm hoạt động vì môi trường và các tổ chức phi chính phủ đang khuấy lên một "tâm lý môi trường" nhằm gây ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của Brazil.
1 2 3 4 5 ... 35