Mexico City đóng cửa trường học vì ô nhiễm không khí
Mtđt16/05/2019
Trước tình trạng ô nhiễm không khí tại thủ đô Mexico City diễn ra ngày càng trầm trọng, Bộ Giáo dục Mexico đã thông báo đóng cửa toàn bộ các lớp ở cấp tiểu học và trung học trong toàn thành phố.
1 2 3 4 5 ... 34