Lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Mtđt30/08
Sáng 30/8, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1 2 3 4 5 6 ... 162