18 năm ký ức kinh hoàng, ám ảnh thảm họa khủng bố 11/9
Mtđt11/09
Vào ngày này 18 năm trước, nỗi kinh hoàng bao trùm nước Mỹ khi những máy bay bị khủng bố khống chế tấn công tòa nhà Tháp đôi, cướp đi hàng nghìn sinh mạng.
1 2 3 4 5 ... 162