Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư âm tính với Covid-19
Mtđt09/03
Tối 9/3, Bộ Y tế thông tin tất cả các thành viên trong Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư đều có kết quả âm tính với Covid-19.
1 2 3 4 5 ... 179