Tranh luận đến cùng tại Quốc hội, làm sáng tỏ những vấn đề xã hội
Mtđt03/06
Theo Chương trình Kỳ họp thứ 7, trong 2,5 ngày, từ 4/6 đến sáng 6/6, các đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành trước Quốc hội.
1 2 3 4 5 ... 153