Tuần làm việc thứ 5, Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm 2 nhân sự
Mtđt18/11
Quốc hội sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định.
1 2 3 4 5 ... 168