Khai mạc Tuần lễ biến đổi khí hậu Việt Nam - Đan Mạch
Mtđt24/03/2012
Các phóng sự về triển khai các chương trình hợp tác quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu và khai mạc Tuần lễ biến đổi khí hậu Việt Nam - Đan Mạch do Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam; Công ty Quảng cáo Báo chí - Truyền hình Việt Nam; Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện (Phát sóng trong Chương trình Môi trường VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam)