Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam nhiệm kỳ 2017- 2019
Mtđt21/06/2017
Sáng ngày 20/6/2016, Chi hội Nhà báo Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2019.