TP.HCM: Diện tích tối thiểu sau tách thửa nhỏ nhất 36m2
MTĐT11/11/2017
Sở TN&MT TP.HCM vừa báo cáo UBND thành phố Dự thảo mới nhất về sửa đổi Quyết định sô 33 quy định diện tích tối thiểu khi tách thửa trên địa bàn.