Ai can thiệp việc xử lý trạm trộn bê tông sai phép ở Bắc Ninh?(Kỳ 3)
Sơn Hồng - Tiêu Diệp16/04
“Mới nhận chức Chủ tịch xã Tri Phương 6 tháng ngắn ngủi nên việc xử lý hàng chục trạm bê tông hoạt động trái phép gần 10 năm qua là hơi khó với tôi, mọi thứ cần thời gian, lộ trình” – ông Thịnh nói.
1 2 3 4 5 6 ... 50