Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm hoạt động phá rừng tại Kon Tum
Mtđt05/05
Liên quan nạn phá rừng xảy ra ở Kon Tum mà báo chí phản ánh, Thủ tướng Chính phủ giao Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh này trực tiếp chỉ đạo, xử lý nghiêm hoạt động phá rừng.
1 2 3 4 5 ... 84