Suy thoái nguồn nước ngầm ở thành phố ngày càng nghiêm trọng
Mtđt12/12/2017
Chất lượng nước ở Việt Nam đang trên đà suy thoái nghiêm trọng, đặc biệt ở các thành phố lớn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế, sức khỏe, đời sống người dân.