Hà Nội cứ mưa là ngập: Dự án thoát nước... 'tắc' tiến độ
Mtđt30/07
Trước những hạn chế về phạm vi và giải quyết úng ngập của dự án Thoát nước Hà Nội 1 và 2, UBND Hà Nội đã phê duyệt một số dự án thoát nước ở khu vực phía Tây Nam Thủ đô và yêu cầu đẩy nhanh tiến độ.
1 2 3 4 5 ... 59