Hậu Giang: Nước sông bị ô nhiễm, hàng ngàn người dân 'khát' nước
Mtđt03/05
Nhà máy nước thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) phải ngưng cung cấp nước máy do nguồn nước trên các nhánh sông chính tại thị xã Long Mỹ bị ô nhiễm nghiêm trọng.
1 2 3 4 5 ... 50