Rừng phòng hộ ven biển ở Sóc Trăng đang chết vì khô hạn
Mtđt14/05
Từ tháng 10/2019 đến nay, hơn 1,5 ha rừng đước, mắm phòng hộ ven biển ở xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) bị rụng lá, chết khô.
1 2 3 4 5 ... 84