Hưng Yên: Công trình xây xong tầng 1 bỗng dưng điều chỉnh nền móng
Đức Huấn - Mạnh Hoàng10/02
Công trình xây dựng hoàn thiện tầng 1 bỗng dưng có quyết định điều chỉnh nền móng là thực tế đang diễn ra tại công trình xây dựng Trạm Y tế xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
1 2 3 4 5 ... 73