Công ty Thanh Sơn san lấp hàng nghìn m2 đất nông nghiệp trái phép? 
MTĐT26/03
Công ty Thanh Sơn đã ngang nhiên san lấp trái phép khu đất trên trước sự “làm ngơ” của chính quyền địa phương.
1 2 3 4 5 ... 77