Tiền Giang khan hiếm nguồn nước sinh hoạt
Mtđt27/02
Hiện nay, nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất ở tỉnh Tiền Giang rất khan hiếm vì nguồn nước nguyên liệu đang cạn dần.
1 2 3 4 5 6 ... 33