Câu chuyện nước sạch
Ricky Ho21/05
Dự báo của Liên Hiệp Quốc cho thấy nguồn nước sạch của Việt Nam sẽ giảm 50% cho đến năm 2025. TP.HCM bị sụt lún nghiêm trọng do nạn khai thác nước ngầm.
1 2 3 4 5 ... 22