Nước và Biến đổi khí hậu – Một số giải pháp chính sách đề xuất
Mtđt24/04
Cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu toàn cầu có liên quan chặt chẽ với nước. Biến đổi khí hậu đang làm tăng sự thay đổi bất thường trong chu trình nước và gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.
1 2 3 4 5 ... 35