Hơn 75% dân số châu Á nguy cơ thiếu nước sạch trầm trọng
Mtđt30/07/2018
Với tình trạng môi trường, dân số và kinh tế như hiện nay, hơn 75% dân số các nước châu Á – Thái Bình Dương có nguy cơ sẽ phải sống trong cảnh thiếu nước sạch trầm trọng.