Đẩy nhanh tiến độ Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và Lưu vực sông
Mtđt23/10
Ngày 23/10, tại Hà Nội, Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) báo cáo về kế hoạch xây dựng “Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050”...
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 24