Phát hiện thêm 2 “đại công trường” khai thác cát trái phép
Mtđt11/07/2019
Sau mỏ cát lậu của Công ty Danh My (xã Sông Bình, H.Bắc Bình, Bình Thuận), PV Thanh Niên tiếp tục phát hiện thêm 2 “đại công trình” khai thác khoáng sản trái phép khác ở xã Phan Sơn cũng ở H.Bắc Bình.
1 2 3 4 5 6 ... 15