Không phục hồi môi trường, 14 mỏ titan bị đóng cửa
Mtđt02/03
UBND tỉnh Bình Định vừa đồng ý chủ trương đóng cửa mỏ đối với 14 mỏ khoáng sản titan tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ.
1 2 3 4 5 ... 14