50% diện tích vùng biển, hải đảo được điều tra về tài nguyên
Mtđt09/01
Đến năm 2030, tối thiểu 50% diện tích vùng biển và hải đảo Việt Nam sẽ được khảo sát, điều tra, phân tích, đánh giá về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và một số khu vực trọng điểm.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 13