Gia Lai: Triển khai thực hiện các biện pháp PCCC rừng mùa khô

UBND tỉnh Gia Lai có Công điện số 02/CĐ-UBND 21/2/2019 về việc triển khai thực hiện các biện pháp PCCC rừng mùa khô 2018 – 2019 trên địa bàn tỉnh.

A LỰC 21:48pm, 04/04/2019

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chức năng và các đơn vị chủ rừng cần triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-UBND 14/11/2018, Công văn số 549/UBND-NL, Công văn số 191/UBND-NL 23/1/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các biện pháp PCCC rừng mùa khô 2018 – 2019. Đồng thời, cần tăng cường nhiều biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC rừng trong khu dân cư nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác PCCC rừng. Triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của phương án PCCC rừng, huy động các lực lượng ứng cứu kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ” xử lý ngay khi cháy rừng xảy ra, không để xảy ra cháy lớn gây nhiều thiệt hại nặng.

Lực lượng chức năng diễn tập chữa cháy rừng.

Các đơn vị chủ rừng, lực lượng Kiểm lâm phân công trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực có nguy cơ cháy cao, giám sát chặt chẽ việc phát dọn rẫy ở bìa rừng, bố trí lực lượng tuần tra, canh gác tại các điểm dễ cháy để kịp thời phát hiện và dập tắt lửa ngay khi mới phát sinh. Chi cục Kiểm lâm cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm và cung cấp thông tin cấp dự báo cháy rừng cho Đài Phát thanh – Truyền hình để thông báo kịp thời cho các địa phương. Các đơn vị chủ rừng, UBND cấp xã báo cáo kịp thời tình hình PCCC rừng trên địa bàn quản lý, đặc biệt khi xảy ra cháy rừng phải báo cáo ngay về Ban chỉ huy PCCC rừng cấp huyện, tỉnh (Chi cục Kiểm lâm) theo số điện thoại (0269) 3822966 hoặc (0269) 3501867 để cùng phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT (trực tiếp là Chi cục Kiểm lâm,cơ quan thường trực PCCC rừng của tỉnh) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị chủ rừng nghiêm túc thực hiện công tác PCCC rừng mùa khô 2018 – 2019.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Triển khai thực hiện các biện pháp PCCC rừng mùa khô tại chuyên mục Tài nguyên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin mới nhất