Hà Nội thay phó trưởng đoàn thanh tra đất đai Đồng Tâm
Mtđt27/04/2017
Thanh tra Thành phố Hà Nội đã thay thế thành viên trong Đoàn thanh tra được lập để tiến hành thanh tra về đất đai theo đề nghị của người dân Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức).
1 4 5 6 7 ... 8