Hải Dương có 'làm tắt' khi cho Công ty Tuấn Mạnh đầu tư dự án?
VĂN BÌNH29/08/2018
Chưa được phê duyệt ĐTM, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng nhưng UBND tỉnh Hải Dương vẫn quyết định chủ trương đầu tư khu sinh thái nghỉ dưỡng Tuấn Minh của công ty TNHH Tuấn Mạnh HD?
1 2 3 4 5 6 ... 9