Vĩnh Phúc: Xây dựng trái phép tại xã Ngọc Thanh bao giờ chấm dứt?
Nguyễn Dũng - Minh Thanh25/05
“Các anh về viết bài, hỏi thì chúng tôi nói thôi, chứ chúng tôi biết là dù các anh có viết thế, viết nữa cũng không làm gì được họ, nhiều năm nay như vậy rồi”.
1 2 3 4 5 ... 13