Bình Thuận: Biểu giá đất 5 năm tới (2020 - 2024) sẽ được điều chỉnh
Ngọc Bùi T/H13/11/2019
Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường cho biết, qua điều tra, khảo sát, nhìn chung, giá đất dự kiến áp dụng 5 năm (2020 - 2024), đa số vị trí, loại đất có biến động tăng nhiều.
1 2 3 4 5 ... 9