Vĩnh Phúc: Núp bóng 'cải tạo ao hồ' để ăn cắp tài nguyên
Trung Đức10/05
Dưới vỏ bọc là cải tạo ao hồ, các đối tượng đã tiến hành múc và vận chuyển đất bùn trái phép đến nhà máy gạch Tuynen gần đó, hàng ngàn m3 đất được vận chuyển đi bằng các chuyến xe trọng tải lớn.
1 2 3 4 5 ... 8