Sai phạm QL đất đai ở Quảng Trị: Thất thoát, lãng phí hàng tỉ đồng
MTĐT05/02
Thanh tra Chính phủ mới đây đã ban hành Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Quảng Trị và yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức sai phạm.
1 2 3 4 5 ... 10