Đắk Nông: Sai phạm nghiêm trọng xây dựng, quản lý đất đai (Bài 2) 
Đức Hồng09/06
Là công ty sân sau của lãnh đạo huyện Tuy Đức, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại BTV từng tham gia nhiều công trình giao thông nông thôn và dính nhiều sai phạm.
1 2 3 4 5 ... 12