Phá rừng đầu nguồn Hòa Bình: Cán bộ đổ cho dân, huyện nói không biết
Mtđt10/09/2017
Trong khi cán bộ hai xã, huyện còn mải đổ lỗi cho nhau, hàng ngàn ha rừng đầu nguồn ở khu vực giáp ranh Tân Lạc và Tây Phong (Hòa Bình) về cơ bản đã bị một vài công ty tư nhân tàn phá xong.