“Lách luật” phân lô bán nền đất cây lâu năm gây thất thu ngân sách 
Mtđt06/06
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là nhu cầu hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đang sử dụng, nhằm khai thác tối đa giá trị kinh tế từ đất đai.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 11