Hải Phòng: Buông lỏng quản lý đất đai, trách nhiệm thuộc về ai?
MTĐT03/04
Việc người dân tự ý lấn chiếm, xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, đất không được phép xây dựng trên địa bàn phường Đằng Lâm, quận Hải An chính quyền địa phương lại xử lý thiếu triệt để gây bức xúc.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 10