Thanh tra Bộ Y tế phạt gần 200 triệu 4 công ty vi phạm về giá thuốc
K.A13/07/2018
Hàng loạt doanh nghiệp bán thuốc cao hơn giá kê khai, vi phạm quy định về sản xuất, lưu hành và ghi nhãn sản phẩm thực phẩm đã bị Thanh tra Bộ Y tế xử phạt tiền và yêu cầu thu hồi sản phẩm.
1 2 3 4 5 ... 6