Ban hành quy định hỗ trợ bệnh nhân điều trị thuốc kháng HIV có BHYT
Khánh An25/09/2017
Bộ Y tế ban hành TT 28/2017/TT-BYT quy định về QL thuốc kháng HIV sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT và và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT
1 2 3 ... 4