TTYT Huyện Thanh Sơn: Áp dụng thành công nhiều kỹ thuật cao
Trần Lan01/06/2019
Để đáp ứng nhu tốt nhu cầu người bệnh. TYYT Thanh Sơn đã áp dụng thành công nhiều kỹ thuật chất lượng cao vào điều trị như: Phẫu thuật Nội soi, tán sỏi qua da bằng laser đường hầm nhỏ,...
1 2 3 4 5 ... 6