Hà Nội: Tăng giá dịch vụ y tế từ ngày 1/5
Mtđt02/05/2019
Từ ngày 1/5, Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
1 2 3 4 5 ... 6