Vĩnh Phúc: Trên 80% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử
Đào Tấn24/12/2019
Với việc triển khai lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe cá nhân cho người dân Vĩnh Phúc trong những năm gần đây đem đến nhiều hiệu quả tích cực và một “luồng gió mới” cho ngành Y tế Vĩnh Phúc.
1 2 3 4 5 ... 6