Hiểm họa cho người bệnh từ thuốc không rõ nguồn gốc
Trần Dần11/01
Trong buổi làm việc ông Du phủ nhận tất cả, rằng Công ty không kinh doanh sản phẩm như vậy, đó không phải của công ty, công ty không có phòng khám…
1 2 3 ... 4