Bệnh viện K đưa Trung tâm điều hành thông minh vào hoạt động
Mtđt30/07
Đây là mô hình hoàn toàn mới tại cơ sở y tế, giúp quản trị toàn bộ hoạt động của bệnh viện và được đánh giá là phù hợp với mô hình tự chủ bệnh viện.
Tin mới nhất
1 2 3 ... 4