BV Nội tiết TƯ thực hiện tốt phong trào xây dựng BV xanh-sạch-đẹp
Mtđt02/12
Bên cạnh việc chăm lo cho sức khỏe người dân, những năm qua, BV Nội tiết TƯ đã không ngừng cố gắng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm thiểu rác thải nhựa và thực hiện Bệnh viện Xanh– Sạch– Đẹp.
Tin mới nhất
1 2 3 4 ... 5