Ngày 1/6, bố mẹ nhớ cho con uống vitamin A miễn phí tại xã, phường
Mtđt01/06/2018
Ngày 1/6 và 2/6, dự kiến hơn 6 triệu trẻ dưới 5 tuổi sẽ được uống vitamin A ở các điểm uống ở xã/ phường.
1 2 3 4 5 6 ... 14