Yêu cầu cán bộ, người dân hạn chế bắt tay nhau để phòng virus Corona
Mtđt05/02
UBND huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn và người dân huyện này khi gặp nhau thì hạn chế việc bắt tay để phòng, chống lây lan dịch bệnh do virus Corona.
1 2 3 4 5 6 ... 22