WHO: Việt Nam xử lý dịch Covid-19 (nCoV) rất tốt
Mtđt16/02
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận Việt Nam đã xử lý dịch bệnh Covid-19 rất tốt; thể hiện năng lực rất tốt trong việc xử lý các vấn đề y tế công cộng khẩn cấ
1 2 3 4 5 ... 22