Xử lý nước bị nhiễm Styren bằng cách nào?
P.G (th)16/10
Theo cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) khuyến cáo sử dụng than hoạt tính dạng hạt (GAC) hoặc phương pháp sục khí qua tháp nén để loại bỏ styren ra khỏi nguồn nước.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 15