Hòa Bình: TTYT Tân Lạc nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng
Trung Đức14/05
Với dân số gần 90.000 người hơn nửa số xã thuộc vùng 135, việc chăm sóc sức khỏe còn nhiều những nỗi lo, nhưng TTYT Tân Lạc đang là một điểm sáng trên hành trình khám chữa bệnh.
1 2 3 4 5 6 ... 60