TTYT huyện Hạ Hòa: Đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ
Trần Lan30/05
Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn từng bước hướng đến sự hài lòng của người bệnh
1 2 3 4 5 ... 60