161 “bác sỹ tình nguyện” hỗ trợ Vĩnh Phúc diệt “giặc” Covid-19
Đào Tấn13/02
Ngày 13/2//2020, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, 161 cán bộ y tế của trung ương và địa phương đã qua tập huấn về phòng chống dịch covid-19 cùng xuất quân xuống các “điểm nóng” tại Vĩnh Phúc.
1 2 3 4 5 ... 78