Trộm vía là gì? Tại sao khi khen trẻ con phải nói “Trộm vía”
T.An (TH)11/06
Trộm vía là tính từ chỉ tính chất được sử dụng để khen những đứa trẻ với hàm ý muốn nói những đứa bé đẹp đẽ, bụ bẫm, ngoan hiền là do các đấng thần linh, tổ tiên phù hộ.
1 2 3 4 5 ... 60