TTYT Lâm Thao: “Sạch như bệnh viện, đẹp như công viên”
Trần Lan01/06
Trang thiết bị hiện đại, môi trường xanh - sạch - đẹp, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ hết lòng chăm sóc người bệnh đó chính là những gì chúng tôi ghi nhận được tại TTYT huyện Lâm Thao.
1 2 3 4 5 ... 58