WHO: Còn quá sớm để dự đoán thời điểm Covid-19 chấm dứt
Mtđt13/02
Người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của WHO, Michael Ryan nêu rõ: “Tôi cho rằng còn quá sớm để cố gắng dự đoán ngay bây giờ về thời điểm khởi đầu, đỉnh điểm và kết thúc của dịch bệnh.”
1 2 3 4 5 ... 76