Báo chí châu Âu ngạc nhiên về hiệu quả chống dịch của Việt Nam
Mtđt06/04
Nhiều báo châu Âu trong đó có DW (Đức) và FT (Anh) ngạc nhiên về Việt Nam với hệ thống y tế chưa hiện đại trong khi ngân sách eo hẹp nhưng lại đang chống dịch một cách hiệu quả.
1 2 3 4 5 ... 96